Festiwal w budowie

Połączenie pantomimy z bezsłownym teatrem plastycznym Leszka Mądzika musi wyjść na dobre jednej i drugiej stronie. „Zuzanna i Starcy” – spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy z 2013 roku jest najlepszym przykładem takiego połączenia. Warto odświeżyć sobie ten spektakl, a kto nie widział – zobaczyć. Zwłaszcza, że będzie ku temu okazja – w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się prolog Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”.

 

Kostium i scenografia są immanentnymi elementami inscenizacji. Składają się, na równi ze słowami w teatrze dramatycznym czy gestem w teatrze ruchu, na środki artystycznego wyrazu. Potrafią nieść ze sobą olbrzymi ładunek treściowy, stąd stanowią ważnym wyborem twórców teatralnych czy filmowych.

 

W teatrze, który opiera się na środkach pozawerbalnych, strona wizualna spektaklu ma wyjątkowe znaczenie. Nie tylko odpowiada za nastrój przedstawienia, który często jest najważniejszym z elementów przenoszonej na teatr bezsłowny formy literackiej. Ona stanowi wyraz sama w sobie. Jest kluczem do odczytania ukrytych za gestem treści, nośnikiem prawdy scenicznej, twórcą kontekstów. W bieżącym sezonie teatralnym spotkamy się z pierwszą odsłoną festiwalu, który zarówno kostiumy jak i scenografię postawi na piedestale sztuk scenicznych.

 

scena-w-budowie-fot

Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”, którego pomysłodawcą i komisarzem jest Leszek Mądzik, ma za zadanie uwrażliwić odbiorcę na ten, często pomijany wymiar przedstawienia. Festiwal ma formułę konkursu: rada programowa, w skład której wchodzą tacy twórcy jak Ewa Braun, Janusz Kapusta, Boris Kudlička i Lech Majewski wybierze spośród prezentowanych spektakli najciekawszy. To jednak będzie miało miejsce dopiero w kwietniu. W nadchodzący weekend odbędzie się swojego rodzaju wstęp do festiwalu. Zaprezentowane zostaną prace członków rady programowej: Ewa Braun przedstawi kulisy swojej pracy nad scenografią do największych produkcji filmowych; zobaczyć będzie można K-dron – wynalezioną przez Janusza Kapustę jedenastościenną figurę geometryczną z pogranicza nauki i sztuki, o niezwykłych właściwościach przestrzennych, będącej odpowiedzią artysty na pytanie o to, jak można byłoby narysować nieskończoność; Boris Kudlička przedstawi instalację, połączenie rzeźby i performance’u; natomiast na spotkaniu z Lechem Majewskim odtworzony zostanie zbiór jego filmów i wideoartów.

Zobacz program listopadowego prologu Festiwalu.

Szczególną pozycją programu, z punktu widzenia teatru ruchu, będzie spektakl przygotowany przez Leszka Mądzika wraz z Wrocławskim Teatrem Pantomimy – „Zuzanna i Starcy”. W recenzjach przedstawienia często pojawia się porównanie do snu czy magii. Toteż dość przewrotnie spektakl pojawia się na festiwalu scenograficznym. Bynajmniej, nie ujmuje to jego wartości artystycznej. Pokazuje, że inscenizacja teatralna najwyższej jakości, nawet taka, która dosłownie przenosi widza w inną rzeczywistość, bazuje właśnie na rozwiązaniach scenograficznych. „Zuzanna i Starcy” to idealny przykład okiełznania materii spektaklu i wykorzystania jej do połączenia z ulotną wrażliwością twórców.

Strona spektaklu „Zuzanna i Starcy”

Program kwietniowego festiwalu jeszcze nie jest znany, jednak sądząc po prologu będzie gratką dla wszystkich wielbicieli sztuk wizualnych, teatru formy, teatru plastycznego, a także pantomimy – dla której plastyka przedstawienia jest nierozłączna z jej zasadniczymi środkami wyrazu.

Paulina Staniaszek