Wrocławskie Spotkania z Pantomimą, Mimem i Teatrem Ruchu „MIMESIS”

Jeszcze tylko do końca tygodnia można nadsyłać swoje zgłoszenia na Wrocławskie Spotkania z Pantomimą. Pierwsza edycja odbędzie się 18.czerwca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. 

 

13101067_999030986812448_1738528628_nSpotkania są inicjatywą młodzieży, która z miłości do pantomimy zapragnęła  stworzyć platformę do spotkań i wymiany doświadczeń między jej pasjonatami. Zespoły z całej Polski będą miały szansę zaprezentować swoją dotychczasową pracę, wziąć udział w warsztatach oraz uczestniczyć w panelu dyskusyjnym. Aby dołączyć do wydarzenia wystarczy mieścić się w przedziale wiekowym 7-35 lat i  do 15.maja zgłosić chęć udziału w przedsięwzięciu na adres teatrpodkolumnami@gmail.com.

 

UWAGA! Nie są pobierane opłaty wpisowe.

 

 

„MIMESIS”

Wrocławskie Spotkania z Pantomimą, Mimem i Teatrem Ruchu Wrocław 2016

Edycja I

Regulamin:

 

  1. CELEM SPOTKANIA JEST:
  • Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich grup teatralnych związanych z pantomimą, mimem i teatrem ruchu.
  • Propagowanie idei pantomimy, mimu oraz teatru ruchu w środowisku młodzieżowym.
  • Promocja młodzieżowej twórczości artystycznej w zakresie pantomimy oraz pokrewnych jej form teatralnych.
  • Integracja i wymiana doświadczeń młodzieżowego środowiska skupiającego pasjonatów pantomimy, mimu oraz teatru ruchu.
  • Wspieranie działalności dydaktycznej instruktorów pantomimy oraz rozwoju artystycznego ich podopiecznych.
  • Wykorzystanie sztuki pantomimy do budowania pozytywnego wizerunku miasta Wrocławia jako ważnego centrum kulturalnego.
  1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
  1. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież od 7 do 24 lat, działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach kultury i innych podmiotach, prowadzących działalność kulturalną.
  2. Liczba uczestników w zespole nie powinna przekraczać 20 osób.
  3. Oprawa artystyczna widowiska nie powinna zawierać zbyt dużych elementów scenograficznych   oraz   takich,  które wymagają specjalnych warunków technicznych do ich montowania.
  4. Maksymalny czas montażu scenografii wynosić będzie 10 minut.
  5. Spektakl powinien być utrzymany w konwencji pantomimy, mimu, teatru ruchu.
  6. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia do 15 maja 2016 roku.
  7. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć  30 minut dla zespołu i 15 dla solisty.
  8. O godzinie rozpoczęcia i programie festiwalu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Zespoły i soliści chcący wziąć udział w bezpłatnych warsztatach – w celu zarezerwowania miejsca – powinny przesłać wypełnioną kartę uczestnika warsztatów.

III DANE TECHNICZNE

  1. Organizator festiwalu dysponuje salą teatralną 10 m x 10m z nagłośnieniem i oświetleniem (nieruchomym); istnieje możliwość podłączenia własnego sprzętu akustycznego, keyboardu itp. po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
  1. TERMIN i MIEJSCE
  1. Karty zgłoszeń należy dostarczyć  drogą elektroniczną na adres e-mail: teatrpodkolumnami@gmail.com  do 15 maja 2016
  2. Spotkania odbędą się 18 czerwca 2016 o godz. 11.00 na Sali Gimnastycznej w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu 50-238, Wrocław, ul. Niemcewicza 2.

 

  1. JURY
  1. Przedstawienia oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
  2. Przy ocenie zespołu, Jury weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, formy wyrazu artystycznego (inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna i choreografia), wykonawstwo oraz ogólny wyraz artystyczny.
  1. NAGRODY
  1. Wszystkie zespoły, biorące udział w Przeglądzie otrzymają Dyplomy Uczestnictwa

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
  2. Rejestracja uczestników odbywa się od 9:30 do 10:00 w SKIBIE.
  3. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami przeglądu, każdy niepełnoletni uczestnik lub grupa przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem.
  4. Organizatorzy zapewniają zimne i ciepłe napoje podczas trwania festiwalu (kawa, herbata, woda).
  5. Organizator nie zapewnia poczęstunku – każda zaproszona grupa proszona jest o przyniesienie (w ramach nieformalnego wpisowego) łatwo podzielnego prowiantu (ciastek/ owoców/paluszków/ciasta lub tym podobnych – do wyboru), który rozłożony będzie na stole poczęstunkowym podczas przerw między kolejnymi prezentacjami.
  6. Ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca.
  7. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
  8. Organizator nie zapewnia noclegów.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestrowania przedstawień oraz emisji w środkach masowego przekazu  fragmentów przedstawień prezentowanych przez zespoły w celu promocji wydarzenia.
  10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia nieniszczącego parkietu.
  11. Uczestnicy przeglądu proszeni są o zachowanie porządku w przydzielonych im salach i proszeni o nie wnoszenie oraz spożywanie jedzenia na sali widowiskowej.
  12. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem.
  13. Wstęp dla publiczności jest wolny.

VIII. ORGANIZATORZY

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu 50-238, Wrocław, ul. Niemcewicza 2, tel.(71) 322 76 82, tel.(71) 322 20 68, e-mail: skiba@skiba.edu.pl

IX PARTNERZY

Teatr Pod Kolumnami, teatrpodkolumnami@gmail.com, tel. 783-092-943.

Fundacja Pantomima ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 880-149-132, 796 389 485.

e-mail: biuro@fundacjapantomima.pl

KOORDYNATOR:

MAŁGORZATA FURTAK, TEL. 783-092-943, email: teatrpodkolumnami@gmail.com,

OPIEKA MERYTORYCZNA:

KATARZYNA ŁUCZYŃSKA tel. 880-149-132, e-mail: biuro@fundacjapantomima.pl

MAGDALENA HARDZIEJ tel. 796 389 485, e-mail: biuro@fundacjapantomima.pl

 

X

Udział w Spotkaniach jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników Spotkań i ich opiekunów dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz.1182).