GRUPA OTWARTA! Zajęcia edukacyjne Wrocławskiego Teatru Pantomimy na sezon 2017/2018

Młodzież (+18 lat) oraz dorosłych i seniorów zapraszamy na warsztaty teatralne do Grupy Otwartej. Ideą zajęć jest przekazanie uczestnikom jak największej ilości bodźców i inspiracji artystycznych oczywiście z naciskiem na rozwój kompetencji w dziedzinie ruchu i pantomimy.

 

21319256_1551742814883937_1405341116834791061_o

 

 

Warsztaty w ramach Grupy Otwartej prowadzone są w systemie miesięcznym, tj. pedagodzy zajęć zmieniają się co miesiąc. Nasze warsztaty prowadzą aktorzy, reżyserzy, choreografowie nie tylko z doświadczeniem pedagogicznym, ale także aktywni twórczo i zawodowo. Plan zajęć na każdy miesiąc jest autorską propozycją każdego z naszych aktorów.

 

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawami techniki pantomimy zbiorowej ukształtowanej przez Henryka Tomaszewskiego, nauczą się budować postaci i sytuacje sceniczne z zachowaniem zasad i wykorzystaniem zdobytych umiejętności pantomimicznych, ruchowych i teatralnych.

 

Terminy zajęć: poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00-19:00

Miejsce: sala prób Wrocławskiego Teatru Pantomimy, aleja Dębowa 16 (Krzyki)

Koordynator grupy: Piotr Soroka pio.soroka@gmail.com, tel. 71/337 21 03

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

GRUPA OTWARTA jest częścią projektu edukacyjnego WTP pn. „Akcja: EDUKACJA 2.0”  i dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytaj więcej o projekcie [tutaj].